Produktserie: Kraftfulla BAY15d-lampor för bättre synlighet och säkerhet

BAY15d är en annan typ av sockel som också används för att ansluta belysningsenheter till en strömkälla. BAY15d-sockeln har tre pinnar som är placerade på ett avstånd av 15 millimeter från varandra och en diameter på 15 millimeter. Två av pinnarna används för strömförsörjning och den tredje används för att ansluta en bakljusfunktion. BAY15d-sockeln används vanligtvis för fordonsbelysning, inklusive bromsljus och bakljus. Precis som BA15d är BAY15d en vanlig typ av sockel och är en del av den internationella standarden för belysningskomponenter.